(1) Παρακαλώ εισάγετε μια λέξη-κλειδί  1. Το μήκος της λέξης-κλειδιού πρέπει να είναι 3-16 χαρακτήρες.
  2. Η λέξη-κλειδί μπορεί να είναι έναν αριθμό τηλεφώνου, όνομα της εταιρείας, ένα όνομα του ιδιοκτήτη, μια διεύθυνση, κλπ.


(2) Παρακαλώ εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου  1. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου, για παράδειγμα, "210-123-XXXX" ή "210123XXXX".
  2. Εάν είναι απαραίτητο, επιλέξτε μια χώρα καλώντας τον κωδικό. Για παράδειγμα, "Η Ελλάδα [+30]".(3) Πληροφορίες για όλα τα τηλέφωνα